Douches en finoven

09/12/2012

Tijdens een verkwikkende douche na een sessie hout verzamelen en verwerken drong de vraag zich op: hoeveel hout is er nu nodig om deze douche te verwarmen?

Volgens de documentatie van de douchespaarkop zou die bij 3 bar 13 l/min moeten verbruiken.
Laat ons uitgaan van een watertemperatuur in de binnenkomende leiding van 10°C die tot 40°C moet opgewarmd worden. Het temperatuursverschil is dus 30 K.
De soortelijke warmte van water is 4186 J/(kg.K). Dus om 1 kg (is ongeveer 1 liter) 1 Kelvin op te warmen, is er 4186 Joule nodig.
We hebben per minuut dus 4186J/(kg.K) . 13kg . 30K = 1632540J, afgerond 1,6 MJ warmte nodig.
Op http://www.eclecticsite.be/calc/energie.htm vond ik de calorische waarde van hout in MJ/Kg. Voor luchtgedroogd hout met een vochtpercentage van 20% vind ik 15,5 MJ/kg. We kunnen dit in onze finoven verbranden met een rendement van 90%, dus dat zou ongeveer 14 MJ/kg moeten opleveren.

Besluit:

Met één kg hout kunnen we dus tussen de 8 en 9 minuten douchen .

Advertenties